Home » Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 01-01-2024

Welkom bij Boerententencamping .Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze privacyvoorwaarden leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

  1. Verzamelde informatie: Bij het reserveren van een accommodatie verzamelen we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens.
  2. Gebruik van informatie: We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw reservering te beheren en uw verblijf op onze camping te vergemakkelijken.
  3. Delen van informatie: We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
  4. Beveiliging van gegevens: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
  5. Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de wet anders vereist.
  6. Uw rechten: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens intrekken. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw privacyrechten worden geschonden.
  7. Contact: a. Voor vragen over deze privacyvoorwaarden of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, en eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.